diensten

boekhouding

-      Voeren van boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen

-      Analyseren en opstellen van (tussentijdse) resultaten

-      Opstellen en neerleggen van jaarrekeningen

-      Opstellen verslagen

-      Begeleiding in financiële planning en rapportering

 

fiscaliteit

-      Opstellen/indienen fiscale aangiften voor BTW, vennootschaps-, personenbelasting, bedrijfsvoorheffing

-      Fiscale optimalisatie en raming voorafbetaling

-      Begeleiding en assistentie bij fiscale controles

-      Opstellen van bezwaarschriften

 

advies

-      Begeleiding van startende zelfstandigen, keuze eenmanszaak of vennootschapsvorm

-      Begeleiding bij oprichting, wijziging en ontbinding van vennootschappen

-      Opstellen financieel plan bij oprichting van vennootschappen

-      Begeleiding bij opstellen van diverse overeenkomsten (huur, lening, …)

©2019 by Hilde Maerten